x Comunicació oral x Representacions i models x Raonament i argumentació x Experimentació x Imatge, so i vídeo