x Comunicació oral x Representacions i models x Experimentació x Jocs x Mapes i plànols