x Comunicació oral x Representacions i models x Experimentació x Raonament i argumentació