x Comunicació oral x Sortides i treball de camp x Maquetes i construccions x Experimentació x Representacions i models