x Comunicació oral x Sortides i treball de camp x Experimentació x Maquetes i construccions