x Comunicació oral x Treball en context x ODS x Raonament i argumentació