x Comunicació oral x Treball en context x Representacions i models