x Comunicació oral x Treball en context x Sortides i treball de camp