x Comunicació oral x Experimentació x Comunicació escrita