x Comunicació oral x Experimentació x Jocs x Mapes i plànols