x Comunicació oral x Experimentació x Jocs x Representacions i models