x Comunicació oral x Experimentació x Maquetes i construccions