x Comunicació oral x Experimentació x Maquetes i construccions x Representacions i models