x Comunicació oral x Experimentació x Raonament i argumentació