x Comunicació oral x Experimentació x Representacions i models x Jocs