x Comunicació oral x Experimentació x Representacions i models x Sortides i treball de camp