x Comunicació oral x Experimentació x Resolució de problemes