x Comunicació oral x Experimentació x Sortides i treball de camp x Material manipulable