x Comunicació oral x Experimentació x Treball en context x Indagació i recerca