x Comunicació oral x Experimentació x Exercitació lingüística x Jocs