x Fonts primàries x Raonament i argumentació x Exercitació lingüística