x Imatge, so i vídeo x Raonament i argumentació x ODS x Representacions i models x Experimentació