x Imatge, so i vídeo x Raonament i argumentació x Projectes de centre x Comunicació oral x Gestió d'informació