x Imatge, so i vídeo x Raonament i argumentació x Projectes de centre x Gestió d'informació