x Imatge, so i vídeo x Experimentació x Material manipulable