x Indagació i recerca x Comunicació oral x Raonament i argumentació x Treball en context