x Indagació i recerca x Material manipulable x Comunicació oral x Treball en context x Experimentació