x Indagació i recerca x Material manipulable x Jocs x Resolució de problemes