x Indagació i recerca x Material manipulable x Resolució de problemes