x Indagació i recerca x Maquetes i construccions x Jocs x Sortides i treball de camp