x Indagació i recerca x Maquetes i construccions x Raonament i argumentació