x Indagació i recerca x Maquetes i construccions x Resolució de problemes