x Indagació i recerca x Raonament i argumentació x Experimentació x Literatura