x Indagació i recerca x Resolució de problemes x Maquetes i construccions