x Indagació i recerca x Resolució de problemes x Raonament i argumentació