x Indagació i recerca x Experimentació x Material manipulable x Treball en context