x Jocs x Comunicació oral x Experimentació x Mapes i plànols