x Jocs x Maquetes i construccions x Experimentació x Material manipulable x Raonament i argumentació