x Jocs x Resolució de problemes x Indagació i recerca