x Jocs x Resolució de problemes x Material manipulable