x Jocs x Experimentació x Comunicació oral x Representacions i models x Mapes i plànols