x Jocs x Experimentació x Maquetes i construccions x Raonament i argumentació