x Literatura x Raonament i argumentació x Comunicació oral