x Literatura x Raonament i argumentació x Experimentació