x Mapes i plànols x Jocs x Representacions i models x Comunicació oral