x Mapes i plànols x Jocs x Experimentació x Comunicació oral x Representacions i models