x Mapes i plànols x Experimentació x Eines TIC x Representacions i models