x Material manipulable x Comunicació oral x Jocs x Exercitació lingüística