x Material manipulable x Comunicació oral x Treball en context x Indagació i recerca