x Material manipulable x Experimentació x Jocs x Exercitació lingüística